Bekendmakingen

Berichten voor de bevolking.
 
Vanaf 2014 is er in het Gemeentedecreet (artikel 186) een nieuwe regeling voor het bekendmaken van reglementen en verordeningen van kracht.

Deze documenten worden niet langer in het glazen venster aan de ingang van het gemeentehuis uitgehangen. Alles wordt op deze pagina gepubliceerd.

Na het verloop van de publicatieperiode vind je de documenten hier terug.


 Lopende openbare onderzoeken vind je hier.

 

 

Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Tijdelijk politiereglement nav de Dag van de Veeteelt op 25 maart 2018 Delete
download (269 KB)
29 januari 2018
2 februari 2018

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het inrichten van een buitenspeeldag in de Hofbouwstraat op 18 april 2018 Delete
download (268 KB)
29 januari 2018
2 februari 2018

Tijdelijk politiereglement nav het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kleitstraat Delete
download (281 KB)
15 januari 2018
18 januari 2018

Retributie op diensten van het gemeentepersoneel: goedkeuring. Delete
download (294 KB)

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging. Delete
download (446 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Retributie op de administratieve prestaties: wijziging reglement. Delete
download (263 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Belastingreglement betreffende het afleveren van omgevingsvergunningen, attesten en vastgoedinformatie door de omgevingsdienst. Delete
download (377 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018: vaststelling. Delete
download (328 KB)
21 december 2017
29 december 2017

Retributie op de administratieve prestaties: wijziging reglement Delete
download (338 KB)
15 november 2017
21 november 2017

Bibliotheekreglement voor de bibliotheken van Regiobib Meetjesland: goedkeuring Delete
download (508 KB)
15 november 2017
21 november 2017

Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring wijziging Delete
download (363 KB)
15 november 2017
21 november 2017

Tijdelijk politiereglement nav het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kruisdreef voor bepaalde duur: goedkeuring Delete
download (240 KB)
29 augustus 2017
29 augustus 2017

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be