Veelgestelde vragen

Moeten we met kleine hoeveelheden restafval dan steeds naar het recyclagepark? Dat komt dan toch erg duur uit?
Brandbaar afval hoort thuis in de restafvalzak. Wat daarin kan, moet ook via deze weg worden aangeboden. Kleine hoeveelheden restafval aanbieden op het recyclagepark is dus niet langer toegelaten.
Daarenboven is het noch ecologisch noch economisch. Preventie, optimaal sorteren helpt! Meer nog: je spaart er niet alleen het milieu mee, maar ook heel wat centen!

Hoe kan ik kosten besparen?
Bereid je bezoek aan het recyclagepark thuis voor: sorteren aan de bron en verzamelen per soort (en tarief) is niet alleen praktisch, maar ook financieel interessant. Een overzicht van de afvalsoorten en hun tarieven vind je hierboven. Zorg ervoor dat je dure afvalsoorten, zoals bijvoorbeeld brandbaar, multistroom of te storten afval niet samen met goedkopere soorten meebrengt. Want bij de afrekening wordt steeds rekening gehouden met de duurste soort. 
Trouwens, de ervaring toont aan dat 85% van de recyclageparkbezoekers slechts 1 fractie meebrengen bij een bezoek aan een diftar-park. Meerdere fracties tegelijk zijn dus eerder een uitzondering.

Afval naar het recyclagepark brengen wordt steeds moeilijker, en nu ook duurder. Zal dit niet leiden tot meer zwerfvuil en sluikstorten?
De ervaring leert dat dit niet blijkt te kloppen. Bovendien zijn de afvalsoorten die meest voorkomen als zwerfvuil zaken waarmee men op het recyclagepark gratis terecht kan. We denken hierbij aan papier en karton, schroot, elektrische apparaten,...
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over de praktische werking van het recyclagepark?
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over de factuur?
Controleer steeds je ticket als je het recyclagepark verlaat. Kijk of de aangerekende fractie overeenkomt met wat je gebracht hebt.
Breng de parkwachter op de hoogte als je twijfelt of als er iets niet klopt. Deze gegevens worden overgemaakt aan de fnanciële dienst om het factuur op te stellen. je kan bij ontvangst van de afrekening geen wijzigingen meer aanbrengen.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be