Reglement

 • Het lidmaatschap is gratis.
 • Wie wil ontlenen, moet steeds zijn/haar lenerspasje of elektronische identiteitskaart voorleggen.


   Lenerskaart
   Kids e-ID

   e-ID


 • Het maximaal aantal te ontlenen stukken is: 5 cd-roms, dvd’s, of cd’s én 10 boeken, strips of tijdschriften. Je kunt maximaal 2 gezelschapsspelen ontlenen.
 • Alle materialen kunnen tot tweemaal toe verlengd worden, tenminste als het werk ondertussen niet werd gereserveerd door een andere lener. De uitleenperiode blijft 3 weken.
  Uitzondering zijn de films van de collectie Cinebib: die kunnen slechts 1 week geleend worden.
 • Verlengen kan in de bibliotheek zelf of via https://mijn.bibliotheek.be.
  Telefonische verlengingen en via e-mail worden niet toegestaan.
 • Wie ontleende werken te laat binnen brengt, betaalt boete. Het te betalen bedrag wordt bepaald door het aantal te laat teruggebrachte werken, het soort werken en de periode dat men te laat is. Dit bedrag kan oplopen. Gelieve dus de uiterste uitleendatum goed bij te houden.
 • Wie een boek beschadigt of verliest, betaalt een schadevergoeding. Het bibliotheekpersoneel zal ook een extra oogje in het zeil houden wanneer cd’s en dvd’s of cd-roms terug binnengebracht worden. Wie krassen aanbrengt of vuil achterlaat op de schijfjes, zal een schadevergoeding moeten betalen.
 • De toegang tot het internet is gratis. De maximum duur per sessie is beperkt tot 30 minuten. Het gebruik van eigen diskettes en memorysticks is verboden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van emailfaciliteiten. Prints worden betaald door de gebruiker.

Het volledige bibliotheekreglement is ter inzage in de bibliotheek.


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be