Hevige regenval 30 mei 2016

De hevige regenval in Zomergem op maandag 30 mei 2016 heeft op verscheidene plaatsen ernstige schade veroorzaakt.
 
Wie schade heeft, moet zich in eerste instantie wenden tot zijn eigen verzekeraar. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:
  • overstroming;
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen.
 U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar of autoverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.
 
Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. En dit kan enkel als de gebeurtenis als algemene ramp wordt erkend. Dit is ondertussen gebeurd. Het koninklijk besluit over de erkenning als ramp van de overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van maandag 31 oktober 2016. De inwoners die schade leden kunnen nu tot uiterlijk 31 januari 2017 een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het Vlaams Rampenfonds.
 
De getroffen landbouwers die in Zomergem schade geleden hebben, hebben van de gemeente bijgevoegde brief ontvangen.

 
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be