Hofbouwstraat-Kruisdreef-Chrysantenstraat

De gemeente plant een heraanleg van de Hofbouwstraat, de Kruisdreef en de Chrysantenstraat.
Studiebureau Goegebeur maakte een voorontwerp met aandacht voor een veilige school- en leefomgeving. Op dinsdag 16 februari 2016 werd dit voorontwerp getoond aan de inwoners van de betrokken straten en de belanghebbenden: de oudercomités van Sint-Vincentius en Sint-Martinus, de gebruikers van het gemeenschapscentrum, de handelaars, de jeugdbewegingen en de tafeltennisclub.
 
De opmerkingen en suggesties die tijdens deze infoavond naar voor kwamen, werden opnieuw overgemaakt aan het studiebureau. Zij maakten een tweede versie van het ontwerp waarbij, in de mate van het mogelijke, rekening werd gehouden met de zinvolle en vaak creatieve voorstellen van alle betrokkenen.
 
Onderaan deze pagina vind je de presentatie van de burgemeester met de doelstellingen van het project, het voorontwerp en de presentatie van Farys met betrekking tot aanpassingen aan de riolering op privédomein. De plannen van het voorontwerp liggen ter inzage op de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.
 
Timing: de werken vangen waarschijnlijk aan in voorjaar 2018. In oktober 2017 zijn er voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen.
 

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be