Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.
 
De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 
Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies.
Tot slot kan de Gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be