Lokaal overleg kinderopvang

De adviesraad Lokaal overleg kinderopvang staat in voor:

  • het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele bijsturing ervan.
  • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het beleidsplan en waar nodig bijsturingen voorstellen.
  • het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be