Retributies

Een retributie is een vergoeding die de gemeente vraagt voor een dienst die ze voor een individu doet. Bij een retributie primeert het individueel voordeel van de dienstverlening. Een retributie betaal je onmiddellijk contant of na toezending van een factuur of schuldvordering.

Voor het invorderen van niet betaalde retributies, kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen via een deurwaarder. Dit wordt geregeld op basis van artikel 94, 2° van het gemeentedecreet. Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart het dwangbevel uitvoerbaar.

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.
 
Datum aangenomen
Datum bekendmaking
Retributiereglement op inschrijven bij Kunstacademie Delete
download (34 KB)
27 juni 2013
4 juli 2013

Retributie op de administratieve prestaties Delete
download (263 KB)
21 december 2017
28 december 2017

Retributie op de verkoop van een KGA-vat voor landbouwers Delete
download (201 KB)
7 maart 2018
12 maart 2018

Retributie op de verkoop van materialen voor thuiscomposteren Delete
download (8 KB)
5 november 2008
12 november 2008

Retributie op diensten van het gemeentepersoneel Delete
download (294 KB)
21 december 2017
28 december 2017

Retributie op het gebruik van een politiecel Delete
download (90 KB)
16 september 2015
2 oktober 2015

Retributie op het gebruik van materiaal van de gemeente door aannemers Delete
download (9 KB)

Retributie verkoop zakken PMD-afval Delete
download (6 KB)
25 juni 2014
9 juli 2014

Retributie voor de occasionele ophaling van grof huishoudelijk afval en tuinafval Delete
download (8 KB)
18 maart 2008
25 maart 2008

Retributiereglement Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk Delete
download (403 KB)
25 januari 2017
26 januari 2017

retributiereglement hulpverleningszone Meetjesland Delete
download (239 KB)

Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten en vaststelling factuurvoorwaarden Delete
download (339 KB)
27 april 2016
3 mei 2016

Retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en evenementenzakken Delete
download (309 KB)
7 maart 2018
12 maart 2018

Retributiereglement op het afleveren van fotokopieën Kunstacademie Delete
download (34 KB)
27 juni 2013
4 juli 2013

Retributiereglement op het gebruik van muziekinstrumenten door Kunstacademie Delete
download (35 KB)
27 juni 2013
4 juli 2013

Retributiereglement op het sponsoren van gemeentelijke zitbanken Delete
download (8 KB)
30 maart 2011
6 april 2011

Retributiereglement op occasioneel gebruik Dreef 10 Delete
download (151 KB)
24 februari 2016
2 maart 2016

Retributiereglement op vakantieactiviteiten in Beke en Oostwinkel Delete
download (132 KB)
27 juni 2013
4 juli 2013

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen Delete
download (14 KB)

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Delete
download (103 KB)
27 november 2013
4 december 2013

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Delete
download (422 KB)
16 november 2016
21 november 2016

Retributiereglement parkeren zone E9 Delete
download (115 KB)
26 maart 2014
10 april 2014

Retributiereglement recyclagepark Delete
download (420 KB)
13 september 2017
22 september 2017

Retributiereglement repetitieruimte The Basement Delete
download (14 KB)
20 juni 2007
27 juni 2007

Retributiereglement Uitleendienst Delete
download (487 KB)
25 februari 2015
26 februari 2015

Tarieven voor grafconcessies Delete
download (156 KB)
16 september 2015
2 oktober 2015

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be