Hulpverleningszone Meetjesland

Brandweer Zomergem opgenomen in Hulpverleningszone Meetjesland

De nationale brandweerhervorming deelt België in in 34 nieuwe hulpverleningszones. De gemeente Zomergem maakt deel uit van de hulpverleningszone Meetjesland. Dankzij deze schaalvergroting moet de brandweer bij een dringende interventie geen rekening houden met gemeentelijke grenzen. Concreet betekent dit dat niet noodzakelijk het korps van je eigen gemeente langskomt, maar wel de ploeg die er het snelste kan zijn. 

Hulpverleningszone Meetjesland

Oost-Vlaanderen werd opgesplitst in 6 zones. Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem vormen de hulpverleningszone Meetjesland. De zonecommandant krijgt de leiding over alle lokale korpsen en moet van zeven korpsen in de negen gemeenten één hecht, efficiënt en financieel gezond korps maken.
Ook het dringend ziekenvervoer (ambulances Aalter-Eeklo en Maldegem) is opgenomen in de hulpverleningszone Meetjesland.
Eén van de kerntaken van de hulpverleningszone is brandpreventie. 

Oproep

Voor dringende hulp (brand of zwaar ongeval met slachtoffers), draai je het noodnummer 100 of 112 (gsm). De centrale dispatch-dienst van de zone beantwoordt jouw oproep en roept direct het dichtste korps op voor de onmiddellijke eerste uitruk. Afhankelijk van de ernst van de situatie stuurt men bijkomende korpsen en/of materiaal naar de plaats van de ramp.
De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen. je vindt heel wat interessante tips en informatie over de dienstverlening op de website van de zone. Hier kan je online meldingen doen.
De tarieven voor andere opdrachten (vb. verdelging van een wespennest) zijn vastgelegd in een zonaal retributiereglement en zijn daardoor in alle gemeenten van de zone hetzelfde.
Voor het vullen van zwembaden, regenwaterputten of andere grote reservoirs, kan je terecht bij Farys.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be