De toekomst van de Zomergemse kerken

Wat is een kerkenbeleidsplan

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. In zo’n plan beschrijven de gemeenten hun toekomstvisie voor de parochiekerken.

Waarom een kerkenbeleidsplan?

De opmaak van zo’n plan heeft enkele voordelen. Zo kunnen gemeenten met een dergelijk plan subsidie verkrijgen voor het beheer en onderhoud van de kerkelijke infrastructuur. Maar een plan dat is opgesteld na lokaal overleg zorgt er ook voor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen, en dat alle meningen aan bod komen. Het plan kan tenslotte geïntegreerd worden in andere gemeentelijke beleids- en beheersplannen. 

Werkgroep

Een Zomergemse werkgroep, bestaande uit politici, ambtenaren en leden van het centraal kerkbestuur, heeft het kerkenbeleidsplan uitgewerkt.
Het plan is goedgekeurd door bisdom Gent op 31 mei 2017.
De gemeenteraad keurde dan het kerkenbeleidsplan definitief goed op 28 juni 2017.
 


INFO: cultuurdienst, 09 218 95 50


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be