Minder Mobielen Centrale

Wat is de Minder Mobielen Centrale?

De Minder Mobielen Centrale is er om mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen toch de mogelijkheid te bieden om de noodzakelijke verplaatsingen te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om socioculturele activiteiten, familiebezoek, boodschappen of een doktersbezoek.

Voorwaarden

Iedereen kan lid worden op voorwaarde dat het maandelijks netto belastbaar inkomen niet hoger is dan 2 keer het leefloon:
  • 2.136,90 euro voor samenwonende echtgenoten en alleenstaande met kinderlast,
  • 1.602,68 euro voor een alleenstaande persoon,
  • 1.068,44 euro voor personen die samenwonend zijn.
Indien men een verhoogde tegemoetkoming (W.I.G.W.) geniet, wordt er geen rekening gehouden met de vooropgestelde inkomensgrens.
Voor het gevraagde traject mag er geen openbaar vervoer beschikbaar zijn tenzij dit voor de betrokkene ontoegankelijk is.
Men mag geen wagen op eigen naam bezitten, tenzij men er tijdelijk geen gebruik kan van maken.

Nodige stukken

  • Bewijs van inkomen.

Praktisch

Je betaalt jaarlijks 10 euro lidgeld (inschrijvingen na 30 juni 5 euro).Een echtpaar betaalt 15 euro (inschrijvingen na 30 juni 7,5 euro) . Per kilometer betaal je 0,34 euro rechtstreeks aan de chauffeur.
Er is een wachttijd van maximum 1 uur. Moet de chauffeur langer wachten, dan betaal je 2,5 euro per begonnen uur.
Het minimumbedrag per rit bedraagt 3,72 euro voor korte afstanden.
De gebruiker moet minstens 2 werkdagen op voorhand de rit aanvragen bij de centrale. Vervoer kan niet rechtstreeks met de vrijwillige chauffeur worden geregeld.

Contactpersoon

Elsje Goethals, administratief medewerker OCMW Zomergem, 09 218 77 04


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be