Groenonderhoud

De cel groen en begraafplaatsen staat in voor:
  • Aanleg en onderhoud van perken en plantsoenen. De cel groen en begraafplaatsen onderhoudt de perken en plantsoenen zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Vanuit het motto 'zonder pesticiden is gezonder', wordt dit door de overheid opgelegd. De vervanging van chemische bestrijdingsmiddelen door alternatieve bestrijdingstechnieken binnen de publieke ruimte geeft niet altijd de verhoopte resultaten. Het onderhoud is ook zeer arbeidsintensief. Een onkruidje zal hier en daar es opduiken...
  • Onderhoud van de begraafplaatsen. De cel groen en begraafplaatsen onderhoudt de begraafplaatsen zonder chemische bestrijdingsmiddelen.Klik hier voor meer info over begraafplaatsen.
  • Onderhoud voetpaden, fietspaden en greppels. De cel groen en begraafplaatsen beschikt over een veegmachine om het openbaar domein proper te houden. Hierbij wordt het veegplan gevolgd.
  • Snoeien van bomen
  • Onderhoud speelterreinen
  • Maaien van grasstroken
  • Wekelijks ledigen van vuilbakken langs openbare wegen en op de speelterreinen
  • Opruimen van zwerfvuil en ophalen van sluikstorten
  • Ophalen van groenafval bij particulieren. Klik hier voor meer info.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be