Onderhoud van waterlopen en grachten

Waterlopen zijn in drie categorieën onderverdeeld. De categorie bepaalt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.
  • categorie 1: Onbevaarbare waterlopen van nationaal belang. Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • categorie 2: Onbevaarbare waterlopen van regionaal belang. De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • categorie 3: Onbevaarbare waterlopen van lokaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente laat deze werken uitvoeren door een erkende aannemer.

Restcategorie

Dit zijn de allerkleinste onbevaarbare waterlopen of grachten genoemd. De eigenaar, huurder of pachter van de aanpalende grond is verantwoordelijk voor het onderhoud. Er zijn drie soorten grachten:
  1. perceelsgrachten (tussen twee percelen): dienen onderhouden te worden door de aangelanden
  2. straatgrachten: worden onderhouden door de dienst infrastructuur
  3. grachten langs gewestwegen: worden door het Vlaams Gewest (AWV) onderhouden
Als eigenaar of bewoner van een grond aan een onbevaarbare waterloop moet je er altijd voor zorgen dat deze waterloop goed onderhouden kan worden.
Vanaf de insteek van de waterloop mag je binnen een strook van drie meter alleen gebouwen, constructies, afrasteringen of beplantingen aanbrengen als je over een vergunning van de gemeente beschikt.
Klik hier voor meer info bij de omgevingsdienst.

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be