Beheersplan beschermd doprsgezicht

De kerk en de dekenij van Zomergem zijn beschermd als monument sinds 1946. Sinds 1995 zijn ook het gemeentehuis en de dorpspomp beschermde monumenten en is de dorpskern een beschermd dorpsgezicht. Deze beschermingen zorgen ervoor dat het historische kader en karakter van het dorp juridisch beschermd zijn en bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Om een visie uit te werken op het beheer van het erfgoed binnen de dorpskern heeft de gemeente initiatief genomen om een beheersplan op te stellen. De opmaak van een beheersplan vergemakkelijkt het aanvragen van in het beheersplan goedgekeurde werken en maakt premies voor werken die bijdragen aan de erfgoedwaarde van de dorpskern mogelijk. Het plan zal worden uitgewerkt door Adviesbureau Antea Group.


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids    

© 2017 Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be