Het Schipdonkkanaal

In de Zomergemse volksmond is het Schipdonkkanaal 'Den Voirt'. In 1850 werd vanaf Stoktevijver het Schipdonkkanaal in de bedding van de Lieve gegraven.
Het Schipdonkkanaal is de enige waterloop die een beetje economisch voordeel had voor Zomergem. Enkele fabriekjes vestigden zich aan de oevers van het kanaal zoals cichoreifabriekjes, een bedrijf in bouwmaterialen, een katoenspinnerij,…Toch had het graven van dit kanaal niet de bedoeling de handel en nijverheid in onze regio te stimuleren.
Waarom werd het Schipdonkkanaal dan wel gegraven? Deze waterweg is een afleidingskanaal van de Leie. Het werd gegraven tussen de Leie te Deinze en de zee te Heist. De Leie was een goudmijn, omdat het water de bijzondere eigenschap bezat vlas te laten rotten. Door het rotten was deze rivier erg vervuild en verspreidde ze een enorme stank in Gent. Zo kwam het dat het Gents stadsbestuur een afleidingskanaal liet graven vanuit Deinze naar de zee.
In Zomergem stuitte men echter op een probleem. Men moest er de Brugse Vaart kruisen. Het stinkende water van de Leie mocht niet vermengd worden met het water van de Brugse Vaart, om de steden Brugge en Oostende niet te verpesten.
Bovendien ligt het waterpeil van de Brugse Vaart meer dan een meter hoger dan dat van het Schipdonkkanaal. Om dit probleem op te lossen, bouwde men een sas. Maar om waterbezoedeling te vermijden, moest men het water van het Schipdonkkanaal onder de bedding van de Brugse Vaart leiden. Je kan je nu nauwelijks voorstellen wat een enorm werk het rond 1860 moet geweest zijn om onder de bedding van de brede Brugse vaart een tunnel te graven. In de tunnel werd een gordel van metselwerk aangebracht. Het graven duurde nagenoeg vier jaar. Honderden mensen werden ingezet met als enig materiaal een spade, schop en kruiwagen.
Langs het Schipdonkkanaal op het grondgebied van Zomergem is het heerlijk vertoeven.
 

Bronnen:
"Zomergem, een kennismaking" door Maurice Ryckaert
"Appeltjes van het Meetjesland"
"Toponiemen Zomergem tot 1600" door Kris Mattheeuws en Magda De Vos.
Met dank aan Jorn Ryckaert en Werner Mattheeuws.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be