Trage wegen

Trage wegen zijn kerkwegels en buurtwegen, vooral gebruikt door niet-gemotoriseerd verkeer. Ze lopen vaak langsheen weiden en akkers, tussen verschillende gehuchten. Zo draagt het trage wegen beleid bij aan het afremmen van de klimaatverandering.
 
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be