Gemeentelijke begeleidingscommissie

De gemeentelijke begeleidingscommissie functioneert als een overlegforum waarin de betrokken partners van het convenant gezamenlijk voorstellen tot oplossingen uitwerken voor mobiliteitsknelpunten die zich op gemeentelijk niveau stellen.
 
De gemeentelijke begeleidingscommissie werd inzonderheid belast met de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan werd goedgekeurd in december 2002. Nu staat de gemeentelijke begeleidingscommissie in voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarnaast worden ook tal van andere zaken die verband houden met mobiliteit in deze commissie besproken.


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be