Speel- en sneeuwstraten

Buiten spelen in je eigen straat, het kan! Ook in de winter!

Wat?

In een speelstraat zijn de kinderen de koning van de straat. De straat wordt verkeersvrij, er wordt hele dagen buiten gespeeld, barbecues worden gehouden,... Kortom, een ideaal project om in jouw straat te organiseren tijdens de zomervakantie of bij sneeuwval! Hieronder zetten we op een rijtje hoe jij jouw straat kan omtoveren tot een heus speelparadijs.

Wanneer?

  • tijdens de zomervakantie
  • per week van maandag tot zondag, met een maximum van vier weken
  • telkens van 14.00u. tot 18.00u. (Op aangeven van de bewoners kan een speelstraat georganiseerd worden tot maximum 20.00u.)
  • Een sneeuwstraat kan worden aangevraagd tijdens kerst- en krokusvakantie en op zaterdag, zondag- en woensdagnamiddag. Vraag tijdig je erkenning aan zodat je bij sneeuwval snel kan handelen!

Voor je eraan begint...

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden waaraan je straat moet voldoen voordat ze een speelstraat kan worden. De mogelijkheid bestaat ook om maar een gedeelte van de straat af te zetten om aan deze voorwaarden te voldoen. Zo geldt er een maximum snelheid van 50 km/uur. Daarnaast heeft de straat een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer en zonder bediening van het openbaar vervoer. Door het invoeren van een speelstraat mag bovendien de bereikbaarheid van omliggende straten niet in het gedrang komen en mogen er geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden.

Stap 1: Hoe een aanvraag indienen?

Als je eraan denkt om een speelstraat te organiseren, dien dan (al dan niet individueel) je aanvraag in bij de jeugddienst. Op basis daarvan gaat de politie na of jouw straat ook werkelijk voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Krijg je na deze aanvraag een positief antwoord, dan kan je verder de speelstraat organiseren.

Stap 2: Praten met de buren

Als tweede stap ga je op zoek naar drie mensen ('peters' of 'meters') die zich ook willen engageren voor de organisatie van de speelstraat. Zij staan in voor het plaatsen van de hekkens, ze houden een oogje in het zeil tijdens de speelstraat en ze zijn contactpersoon voor buurtbewoners en gemeentelijke diensten. Tegelijk hou je ook een bevraging bij de bewoners waaruit moet blijken dat minimum 60% van hen akkoord is met de organisatie van de speelstraat. Deze gegevens moeten opnieuw ingediend worden bij de jeugddienst.

Stap 3: Praktisch

Indien je ook aan deze voorwaarden voldoet, zorgt de gemeente voor een tijdelijk politiereglement, wat je het recht geeft om de straat af te zetten tijdens de goedgekeurde uren. Daarnaast worden ook de nodige verkeersborden en nadarhekkens geleverd. Bovendien kunnen de peters en meters ook rekenen op een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Als organisator kan je ook bij de jeugddienst een speelkoffer afhalen.
 
Meer informatie is te vinden in onderstaand reglement en aanvraagformulier. Bij vragen kan je terecht bij de gemeentelijke jeugddienst: 't Kwadrant, Hofbouwstraat 1 - 09/218.95.50 - jeugddienst@zomergem.be.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be