Webwijzer

Toegankelijkheid

De gemeente Zomergem streeft naar een website die voor iedereen toegankelijk is. Ze gebruikt hiervoor de richtlijnen van het Anysurfer label.

Aansprakelijkheid

De gemeente Zomergem levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten sluipen in de informatie. Indien je onjuistheden vaststelt, contacteer je de beheerder van deze site via verslagen@zomergem.be.
De gemeente Zomergem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op de website. Een bezoeker van de website stemt in met deze aansprakelijkheidsbeperking.
Alhoewel er alles aan gedaan wordt om al hetgeen op de website te vinden is correct en up to date te houden, zijn deze gegevens niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. De bezoeker van de website kan door melding van onjuistheden echter wel bijdragen tot de correctheid van de informatie.
De gegevens zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten.
De gegevens op de website omvatten uitsluitend informatie van algemene aard. Zij kunnen nooit van toepassing worden gebracht op specifieke omstandigheden waarin een persoon of entiteit zich bevindt. De informatie is geen professioneel of rechtsgeldig advies. Alleen daartoe bevoegde deskundigen kunnen dergelijk advies verstrekken.
Incorrecte of onvolledige informatie op de website kan nooit aanleiding geven tot enige financiële schadevergoeding.
De gemeente Zomergem kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor soft- of hardwarefouten die zich voordoen in computers of systemen die gebruikt worden om de website te bezoeken. Dit geldt in het bijzonder voor computervirussen die onverhoopt via de website zouden verspreid worden. De fouten waarvan hier sprake, kunnen nooit tot een financiële schadevergoeding leiden.
Onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens kunnen zich voordoen door technische of andere problemen. De gemeente Zomergem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website noch van de websites waarnaar een link verwijst.

Links en verwijzingen

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze worden de bezoeker enkel ter informatie aangeboden.
De gemeente Zomergem controleert noch de inhoud noch de goede werking van deze verwijzingen en neemt afstand van de inhoud mocht deze incorrect zijn of de goede zeden schaden.
De gemeente Zomergem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste informatie op de websites waarnaar haar website verwijst.
De gemeente Zomergem wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan hardware of software van computers of andere systemen die gebruikt worden om deze websites of informatiebronnen te bezoeken of te raadplegen.
Indien je vanop een eigen website hyperlinks naar www.zomergem.be wil plaatsen, vragen wij op voorhand contact op te nemen met de gemeentelijke communicatiedienst via verslagen@zomergem.be

Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de gemeente Zomergem bezorgt. Indien je dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt. Daartoe mail je naar verslagen@zomergem.be. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, worden aangewend. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.
De gemeente Zomergem behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Cookies

Het gemeentebestuur van Zomergem wil bezoekers van deze website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, formulierinstellingen, ... zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.
Als je cookies wenst te blokkeren, kan je dat doen via de instellingen van je browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je browser. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat je bepaalde applicaties niet langer zal kunnen gebruiken.
Indien je cookies niet blokkeert, ga je als bezoeker van deze website akkoord met het cookiebeleid.


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be