Electriciteitsschaarste

Vernieuwd afschakelplan

Op vraag van de minister van Energie werden eind 2015 belangrijke aanpassingen aangebracht aan het afschakelplan. Dat plan is een ultiem redmiddel om de uitval van het elektriciteitsnet, een zogenaamde black-out, te voorkomen bij uitzonderlijke crisissituaties.
Het nieuwe plan beantwoordt beter aan de behoeften van de bevolking, de bedrijven en andere organisaties. In plaats van zes bevat het nieuwe plan acht schijven, wat zorgt voor een betere spreiding van de hinder. Dankzij een reeks maatregelen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren, is het risico dat het plan geactiveerd zou moeten worden, uiterst beperkt. Het is dus slechts een ‘ultieme maatregel’ in een hoogst uitzonderlijke crisissituatie.

8 schijven

De nieuwe versie van het afschakelplan omvat 5 elektriciteitszones die elk in 8 schijven zijn opgedeeld, in plaats van 6 voordien. In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. 
De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 
Het zijn steeds de ministers van Energie en Economie die op basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Afschakeling

Bij een eventuele afschakeling, wordt de bevolking tijdig verwittigd. Voor de duur van de afschakeling wordt een crisiscel ingericht in het gemeentehuis waar inwoners van afgeschakelde straten terecht kunnen voor noodoproepen.

Meer info

  • algemene info van Eandis
  • zoek hier of je straat is opgenomen in het plan, en in welke afschakelschijf
  • bedrijven aangesloten op middenspanning kunnen hier aan de hand van hun EAN-nummer opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgenomen
  • schrijf je in voor e-mail-, Twitter-, of Facebook-berichten van Eandis zodra er energieschaarste wordt aangekondigd. 
  • veel gestelde vragen
  • veel gestelde vragen van bedrijven
Stratenlijst Zomergem Delete

Verschil_afschakeling_black-out.pdf Delete

Hoe voorbereiden.pdf Delete

Verantwoord energieverbruik.pdf Delete

 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be