Tussenkomst afkoppelingswerken

Subsidies voor afkoppeling

Ingeval van een verplichte afkoppeling kunnen eigenaars een financiële tussenkomst van maximum 750 euro krijgen voor kosten die ze maken voor het aankoppelen aan de gescheiden riolering.  

Wanneer kan je beroep doen op deze subsidie?

Deze tussenkomst is enkel van toepassing op de bebouwde percelen die verplicht worden tot de afkoppelingswerken bij de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in de straat.
De tussenkomst wordt ook toegekend bij de afkoppeling van de percelen vallend binnen de rode clusters (IBA) van het definitief zoneringsplan en die door de TMVW in kader van het collectief planmatig uitbouwtraject rond IBA de komende jaren een invulling zullen krijgen. 

Wanneer kan je geen beroep doen op de subsidies?

Vrijwillige afkoppeling of afkoppelingswerken in kader van de verplichting binnen de stedenbouwkundige vergunning bij nieuwbouw of renovatiewerken kunnen niet genieten van deze tussenkomst. Ook bij het verplicht plaatsen van een IBA via een stedenbouwkundige vergunning wordt geen tussenkomst op de afkoppelingswerken toegekend.

Werkwijze aanvraag

De tussenkomst moet worden aangevraagd aan de hand van het aanvraagformulier. Voeg volgende bewijsstukken toe:
  • factuur van uitvoering en/of kasbonnen van aangekochte materialen –eigen werk wordt niet vergoed
  • kopie van controleattest van de conforme uitvoering , afgeleverd door de afkoppelingsadviseur
  • schets van de uitgevoerde werken ondertekend door de eigenaar.
Bezorg je aanvraag rechtstreeks aan Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent. 
Farys controleert de aanvraag op volledigheid en correctheid van de kosten – voornamelijk naar grootte van de kost in relatie tot de uitgevoerde werken. 
Vervolgens zal Farys al dan niet overgaan tot het betalen van de tussenkomst.
 
Je kan de dienst stedenbouw raadplegen voor verdere informatie: 09 370 75 75 of via mail.
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be