Klimaattafels

De klimaatverandering daagt ons uit

Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden. De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem willen, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Veneco, een krachtig engagement nemen. Samen maken we een klimaatplan op en willen we de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Wat is er aan de hand?

Alle menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen. Te veel is echter te veel: we stoten meer broeikasgassen uit dan de aarde kan opnemen. Dat is de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar met extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort.
Warmer 
De klimaatverandering zorgt voor meer tropisch warme dagen in de zomer en voor minder ijs- en vorstdagen in de winter. Leuk voor de zonnekloppers onder ons, maar die extreme temperaturen zorgen ook voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Exotische planten en dieren vinden een lekker plekje hier bij ons en verdrijven inheemse soorten. Ook wespen- of muggenplagen kunnen voorkomen omdat de diertjes de zachte winters gemakkelijker overleven.
Natter 
Meer en hevigere buien stellen onze rioleringen op de proef. Riolen die overlopen kunnen meren en rivieren vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan. 
Droger 
Korte, hevige buien wisselen af met lange droge periodes. Hierdoor komen beken en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie toeneemt.

Onze gemeente in actie

De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem ondertekenen samen het Europese Burgemeestersconvenant. We engageren ons zo om de CO2-uitstoot op ons gezamenlijke grondgebied met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Dat doen we door het energieverbruik te verminderen en in te zetten op hernieuwbare energie. Daarnaast zullen we maatregelen uitwerken om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie en Veneco maken we een klimaatactieplan op. We werken ook actief mee aan het regionaal project ‘Meetjesland klimaatgezond’.

Gezocht: jouw ideeën!

We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan één van de Klimaattafels.

We denken na over de volgende thema’s:
  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen?
  • Hoe kunnen we minder consumeren en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeenten?
Alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties van onze gemeenten zijn welkom!

Lovendegem: woensdag 17 januari, Sociaal huis, Kasteeldreef 72
Waarschoot: maandag 29 januari, Gemeentehuis, Dorp 1
Zomergem: dinsdag 6 februari, GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c

We starten telkens om 19.00 u. en sluiten rond 22.00 u. af met een drankje.

Doe je mee? Schrijf op tijd in!
Om deel te nemen aan de Klimaattafel in Lovendegem, Waarschoot of Zomergem moet je vooraf inschrijven. Dat kan via www.bit.ly/klimaattafels of per mail op klimaat@oost-vlaanderen.be. Laat ons ook weten over welke thema’s je wil meepraten.
Wil je meer weten?
 
 


 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be