Nieuws uit Zomergem


Tijdens de kerstvakantie, van 21 tot 31 december, organiseert sportcentrum Den Boer opnieuw toffe sportkampen.

Sportdienst en sportraad organiseren een kampioenenviering op zondag 13 december 2015Iedere vereniging kan kandidaten voordragen voor deze kampioenenhulde.


Op donderdag 19 november voert Farys dringende herstellingen uit aan de waterleiding in Zomergem. Ten gevolge hiervan, zullen inwoners van Zomergem mogelijk drukvermindering merken op de waterleiding.

Het Rode Kruis organiseert bloedinzamelingen. Welkom op vrijdag 20 en vrijdag 27 november, telkens van 17.00 u. tot 19.30 u.

De komende weken zal een aannemer op verschillende plaatsen in Zomergem onderhoudswerken uitvoeren aan de wegen.