Nieuws uit Zomergem


Door onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt de voorziene sluiting voor jaarlijks onderhoud (1 tot en met 16 november 2014) vroeger in te zetten.

Tot en met 8 januari 2015 loopt er een openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.

Zin om het verkeersgevecht aan te gaan? En zo je kennis over de wegcode op te frissen? Neem de handschoen dan op en quiz mee op www.degroteverkeersquiz.be

De stagiair van de gemeentelijke jeugddienst werkt aan een project rond inspraak van jongeren in het gemeentelijk beleid.

Op zaterdag 11 oktober is het verwendag en startdag van de Kinder- en jeugdjury in de bibliotheek. Iedereen is welkom tussen 9.30 u. en 11.30 u.
Ontdek het volledige programma hier.