Nieuws uit Zomergem


De Daelmenbrug over het Afleidingskanaal van de Leie is opnieuw open voor het verkeer. Ook de herstellingswerken aan de oevers in de onmiddellijke omgeving van de brug zijn afgerond. 


Op 26 november om 14.30 u. organiseert het Sociaal Huis Zomergem een infomoment over vroegtijdige zorgplanning.

EKTT Hermelijn brengt met het toneelstuk "Frontratten en papavers” een beklijvend oorlogsverhaal op de planken, op vrijdag 14 november 2014.

Jaarlijkse verkoop oude boeken in de bibliotheek tijdens de jaarbeurs.

Tot en met 8 januari 2015 loopt er een openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.